10 mei

INLOOPSESSIE II

De tweede inloopsessie heeft op 10 mei jl. plaatsgevonden, volgend op de tweede bijeenkomst van het Platform op 12 april. Tijdens de inloopsessie is de inhoudelijke presentatie uit de eerste inloopsessie afgemaakt waarbij in is gegaan op de effectenonderzoeken, de planning en de vervolgstappen van de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst. Daarna heeft voorzitter Paul Weststrate toegelicht wat er tijdens de tweede bijeenkomst van het Platform met bewoners, ondernemers en anders belanghebbenden is besproken. Tenslotte was er ruimte om vragen te stellen en het gesprek te voeren met de projectorganisatie in drie deelgroepen.

De datum voor de volgende inloopsessie wordt binnenkort gekozen en bekend gemaakt. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de inloopsessies, dan kunt u dat alsnog doen door een mail te sturen naar info@binckhorstbereikbaar.nl.

Houd de agenda in de gaten voor de exacte data!