12 jul

Schriftelijke toelichting bestuurlijk besluit 12 juli

De uitkomsten van de uitgevoerde tracé-afweging, inclusief alle input vanuit het Platform en de bredere omgeving, zijn op maandag 12 juli jl. door de bestuurders besproken. Zij hebben besloten op basis van de tracéafweging twee tracés via de Zonweg, waarvan één via de Melkwegstraat, toe te voegen aan het onderzoek naar de milieueffecten. Het derde tracé, via de Jupiterkade en de Broekslootkade, kwam niet door de inhoudelijke beoordeling op basis van de criteria en bleek daarmee weinig kansrijk. Maar dit zou betekenen dat voor de doorkoppeling naar Delft en Rijswijk slechts één tracé overblijft. Daarnaast ligt er een unanieme oproep van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om dit tracé te onderzoeken. Daarom hebben de betrokken bestuurders besloten dit tracé als derde toe te voegen. Andere tracés toevoegen is ook overwogen, maar men heeft expliciet besloten dit niet te doen.

De resultaten van de tracé-afweging zijn hier te vinden: Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Verkenning dd. 12 juli 2021 | Mobiliteit CID-Binckhorst (binckhorstbereikbaar.nl)

Dit besluit betekent dat in totaal 6 tracés de komende maanden worden onderzocht in het onderzoek naar de milieueffecten, oftewel de zogenoemde PlanMER:

  1. Binckhorstlaan – Zonweg – Regulusweg: bus, tram en lightrail (nieuw)
  2. Binckhorstlaan – Zonweg – Melkwegstraat – Maanweg: bus (nieuw)
  3. Binckhorstlaan – Maanweg: bus, tram en lightrail
  4. Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan: bus en tram
  5. Binckhorstlaan – Pr. Mariannelaan – Geestbrugweg: bus en tram
  6. Binckhorstlaan – Jupiterkade – Broekslootkade: bus en tram (nieuw)

 

Van al deze tracés wordt onderzocht welke bijdrage ze leveren aan het bereiken van de doelen, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad en het mogelijk maken van verstedelijking in het Central Innovation District en de Binckhorst. Ook worden de effecten in beeld gebracht op onder andere de doorstroming van het verkeer in het gebied en in de regio, maar ook op onder andere verkeersveiligheid, geluid, trillingen en vele andere omgevings- en milieuaspecten.