11 okt

Raadsinformatiebijeenkomst Leidschendam-Voorburg 11 oktober 2021

Op 11 oktober 2021 heeft er een raadsinformatiesessie plaatsgevonden voor de raad van Leidschendam-Voorburg. Tijdens deze sessie is er een korte stand van zaken gegeven over de MIRT-Verkenning CID Binckhorst. Vervolgens is toelichting gegeven op de intentieverklaring van alle betrokken partijen. De initiatiefnemers willen dit najaar een intentieverklaring ondertekenen om de samenwerking te bekrachtigen en commitment naar elkaar toe uit te spreken. De betrokken gemeenteraden en provinciale staten kunnen opmerkingen meegeven die zij in de intentieverklaring terug willen zien. In Leidschendam-Voorburg heeft dit plaatsgevonden via deze informerende bijeenkomst met de gemeenteraad.

U kunt de bijeenkomst terugkijken door op deze link te klikken.