Raadscommissies bespreken voorstel nieuwe tramverbinding

De raadscommissies van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag bespreken in mei en juni het besluit over de nieuwe tramverbinding en het bijbehorend pakket mobiliteitsmaatregelen. U kunt deze vergaderingen terugkijken / volgen in de raadszaal of via de website van uw gemeente.

Rijswijk
Op 16 mei kwam het Forum Stad bij elkaar. De raadscommissie startte om 20:00 uur. U kunt hier klikken om de bijeenkomst terug te kijken.

Leidschendam-Voorburg
Op 16 mei kwam de raadscommissie Omgeving bij elkaar. De raadscommissie startte om 19:30. De bijeenkomst is terug te kijken door op deze link te klikken.

Den Haag
Op 1 juni kwam de raadscommissie Leefomgeving bij elkaar. De raadscommissie startte om 09:00 uur in de ochtend. U kunt de raadscommissie terugkijken door op deze link te klikken.