Goed nieuws! Rijk en de regiopartners gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeren samen maar liefst 150 miljoen euro in de bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst in Den Haag. Het sein staat op groen voor de komst van hoogwaardig openbaar vervoer. De provincie Zuid-Holland draagt bij aan de opgaven van de verkenning door via de ruimtelijke taken en bevoegdheden de ontwikkeling van CID-Binckhorst te helpen versnellen.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit is blij: “Hiermee zetten we samen met het Rijk en regiopartners MRDH, gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid- Holland een mooie stap voor de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer en daarmee de ontwikkeling van CID-Binckhorst. Het CID is het economische hart van de Haagse regio met een groot regionaal en nationaal belang. De komende twintig jaar kunnen in het CID en het aangrenzende gebied de Binckhorst zeker 25.000 nieuwe woningen en 35.000 nieuwe arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Goede bereikbaarheid is hiervoor een voorwaarde. We creëren hier een nieuwe autoluwe stadswijk waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan en mensen makkelijk kunnen komen en fijn kunnen wonen en werken.”

Den Haag groeit de komende jaren fors, naar verwachting met 100.000 inwoners. In 2040 telt Den Haag zo’n 629.000 inwoners en in de Metropoolregio 400.000 extra inwoners. Er komen tienduizenden woningen en banen bij. Wethouder Van Asten: “De groei van de regio zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. De komst van hoogwaardig openbaar vervoer hier is een voorwaarde, voordat we kunnen gaan beginnen met bouwen. Na de eerdere toekenning uit de Woningbouwimpuls, ben ik blij met deze bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo investeren we samen in de combinatie van woningbouw met bijpassend OV.”

Koningscorridor
Met dit besluit voor hoogwaardig OV in CID-Binckhorst wordt ook de eerste stap gezet voor realisatie van de Koningscorridor. De Koningscorridor is de nieuwe regionale vervoersverbinding die zorgt dat reizigers rechtstreeks, hoogfrequent en met een hoog kwaliteitsniveau kunnen reizen van Zoetermeer via CID-Binckhorst en Den Haag Centraal naar de Internationale Zone en Scheveningen. Hiermee worden belangrijke economische toplocaties in de regio onderling en voor woon-werkverkeer verbonden. Deze OV-verbinding vormt de ruggengraat voor verstedelijking in de hele regio.

Een combinatie wordt denkbaar van rechtstreekse IC’s tussen Den Haag en Utrecht en IC’s die iets vaker stoppen, waardoor bijvoorbeeld Zoetermeer weer een Intercitystation kan worden. Snellere verbindingen naar Utrecht verkorten de reistijd tussen de regio en de (Zuidelijke) Randstad. Dit geeft de Zuidelijke Randstad betere verbindingen met de rest van Nederland, en met de internationale verbindingen naar Duitsland. Op die manier wordt voor bewoners van de Zuidelijke Randstad de trein op den duur zelfs een interessant alternatief voor korte afstandsvluchten.

Het doel is om medio 2021 een voorkeursbesluit te nemen voor tram, lightrail of busverbinding in CID-Binckhorst. Vanwege de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden in de omgeving van Station Voorburg zetten partijen in op een zeer zorgvuldige inpassing in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bijdrage BO MIRT
De rijksbijdrage aan dit zogenoemde BO MIRT startbesluit bedraagt €50 mln. MRDH en gemeente Leidschendam-Voorburg dragen samen €50 mln bij, en de gemeente Den Haag zelf ook €50 mln, waarvoor een reservering wordt getroffen in de middelen voor duurzame mobiliteit vanuit de ENECO-middelen.