Start inspraak ontwerp Verlengde Velostrada

De colleges van Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben het ontwerp voor een deel van de fietsroute Verlengde Velostrada vrijgegeven voor inspraak. De Verlengde Velostrada is een van de fietsroutes die de komende jaren in de regio wordt gerealiseerd. De Verlengde Velostrada loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI.

Onderdeel van de route is onder andere een nieuw viaduct over de spoorlijn van Den Haag Centraal naar Utrecht. Het fiets en voetpad langs het spoor wordt flink groen met veel bomen en planten. Vanaf het viaduct over de A12 volgt de Velostrada in Voorburg de bestaande wegen richting station Laan van NOI. De wegen worden ingericht als fietsstraat. Met het ontwerp komt een veiligere, snellere en ook aangenamere fietsroute voor de inwoners van beide gemeenten dichterbij.

De Verlengde Velostrada is onderdeel van een netwerk van regionale fietsroutes dat wordt verbeterd. En wordt in meerdere delen ontworpen en gemaakt. Het ontwerp dat nu is gemaakt is schakel 2. Klik hier voor het ontwerp.

Reageren op het ontwerp
Van 21 augustus 2023 t/m 2 oktober 2023 kunnen belanghebbenden in Den Haag én Leidschendam Voorburg reageren op het ontwerp.

Na de inspraakperiode worden reacties beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze nota wordt samen met het ontwerp weer aan het college en de raad van de twee gemeenten voorgelegd. Het concept voorontwerp kan naar aanleiding van de reacties worden aangepast.

Praktische informatie inspraak
De inspraakperiode loopt van 21 augustus 2023 t/m 2 oktober 2023.
Inspreken kan in de Gemeente Den Haag en Leidschendam Voorburg.

Tijdens de inspraakperiode vindt ook een inloopbijeenkomst plaats op maandag 4 september a.s. Tijdens de bijeenkomst kan worden gereageerd op het ontwerp en kunnen vragen worden gesteld. Van beide gemeenten zullen er mensen aanwezig zijn.

Inloopbijeenkomst concept voorontwerp:

 • Wanneer:        maandag 4 september 2023
 • Tijd:                 van 16.00 tot 20.00 uur, u kunt op elk moment binnenlopen
 • Waar:              NH Hotel Den Haag, Pr. Margrietplantsoen 100, Den Haag, zaal Eindhoven 2-3


Reageren bij de gemeente den Haag.
Bij de gemeente Den Haag kunt u ook  per brief, mail of mondeling reageren

 • Per brief aan:
  Gemeente den Haag
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Projectmanagement Den Haag,
  Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag,
  onder vermelding van ‘Zienswijze Verlengde Velostrada, schakel 2’.
  Ter attentie van:
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Portefeuille Projecten
 • Per mail naar binckhorst@denhaag.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Verlengde Velostrada, schakel 2’.
 • Mondeling via het telefoonnummer 14070.


Gemeente Leidschendam Voorburg
Meer informatie over de inspraak bij de Gemeente Leidschendam Voorburg staat vanaf 21 augustus op deze website www.lv.nl/velostrada.