Start inspraak ontwerp vrije busbaan Binckhorstlaan

Langs de Binckhorstlaan, tussen de Zonweg en Mercuriusweg komt een aparte baan voor de bus. Op de Binckhorstlaan is het tijdens de spits vaak erg druk. Lijn 28 rijdt straks op een eigen vrije baan langs het autoverkeer op de Binckhorstlaan. Het ontwerp voor de busbaan is nu vrijgegeven voor inspraak.

De inspraakperiode is van maandag 21 augustus t/m maandag 2 oktober 2023. Naar verwachting stelt de Haagse gemeenteraad het ontwerp einde van het jaar vast. Daarna kan de busbaan worden aangelegd. De werkzaamheden beginnen dan 2e helft van 2024. Als alles volgens planning verloopt, kan de bus in 2025 gaan rijden. Op de plek van de busbaan gaat in de toekomst een tram rijden. De tram verbindt Den Haag Centraal met Voorburg. In het ontwerp van de busbaan is rekening gehouden met de toekomstige tram.

Bekijk hier het ontwerp

Vanaf 21 augustus:

Informatiecentrum op het Stadhuis
informatiecentrum in de Binckhorst (alleen open op woensdagmiddag)

Op 20 september is er een inloopbijeenkomst in het informatiecentrum Binckhorst.

Inloopbijeenkomst concept voorontwerp
Wanneer: woensdag 20 september
Tijd: 16.30-19.30 uur, u kunt op elk moment binnenlopen
Waar: Informatiecentrum Binckhorst, Binckhorstlaan 340.

Praktische informatie voor uw reactie.

U kunt inspreken met een brief, per mail of mondeling.

 • Per brief aan:
  Gemeente den Haag
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Projectmanagement Den Haag,
  Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag,
  onder vermelding van ‘Zienswijze Vrije busbaan Binckhorstlaan’.
  Ter attentie van:
  Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Portefeuille Projecten
 • Per mail naar binckhorst@denhaag.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Vrije busbaan Binckhorstlaan’.
 • Mondeling via het telefoonnummer 14070.