Documenten HOV CID-Binckhorst ter inzage

Alle documenten rond het onderzoek naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer in en rond het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zijn openbaar.

Vanaf 8 augustus tot en met 19 september liggen zij ter inzage voor eventuele zienswijzen. Dat hebben de colleges van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk dinsdag 21 juni 2022 besloten. Uit de zogeheten MIRT-verkenning is als voorlopige voorkeursvariant gekomen dat er een tram komt, van Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg, en via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft.

In onderstaande afbeelding vindt u alle onderzochte varianten. In het kaartje daaronder wordt de voorlopige voorkeursvariant, de ‘1T-variant’, getoond.

Een tram is hier het beste vervoermiddel. Een Lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Naast de HOV-verbinding bestaat de voorkeursvariant uit een uitgebreid pakket mobiliteitsmaatregelen voor fiets en voetganger, en extra voorzieningen voor deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. Deze zijn in onderstaande afbeelding te zien.

 

 

Informatiemarkten
Alle documenten van de Verkenning zijn hier te downloaden.
Tijdens kantooruren kan men ook terecht in de gemeentehuizen van de drie gemeenten. Hiervoor dient u een afspraak te maken met uw gemeente via telefoonnummer 14070 of de gemeentelijke websites.

  • Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg: Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam
  • Gemeentehuis Rijswijk: Bogaardplein 15, Rijswijk
  • Gemeentehuis Den Haag: Spui 70, Den Haag

 

Het gaat om veel en soms ingewikkelde documenten. Daarom organiseren wij drie informatiemarkten, waar u al uw vragen kunt stellen. Dat kan u helpen bij het eventueel indienen van een zienswijze. De informatiemarkten zijn op inloop-basis en voor iedereen toegankelijk. Deze vinden plaats bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk op:

  • Dinsdag 5 juli 19:00 – 21.00 uur
  • Donderdag 25 augustus 19:00 – 21.00 uur
  • Woensdag 31 augustus 19.00 – 21.00 uur


Zienswijzen
Van 8 augustus tot en met 19 september 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend op de plannen. Klik hier om alles te weten te komen over het indienen van een zienswijze.

Achtergronden
Onze regio groeit hard. In het gebied rond de stations Den Haag CS, HS en Laan van NOI, en de Binckhorst, komen vele duizenden nieuwe woningen en banen. Al deze mensen moeten makkelijk, snel en veilig naar hun huis en werk kunnen reizen. Om Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in de toekomst (verkeers)veilig, leefbaar en bereikbaar te houden, is investeren in Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en veilige fiets- en looproutes noodzakelijk. Nu al loopt het verkeer geregeld vast. Verdere groei van het autoverkeer is daarom geen optie. Voor een goede en veilige inpassing van de tram moeten bepaalde straten opnieuw worden ingericht. Ook is het de bedoeling om in samenspraak met omwonenden deze straten veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Gezamenlijk onderzoek
De publicatie van de documenten en de zienswijze procedure volgt op onderzoek dat de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk uitvoerden. Onderzocht is hoe er een HOV-verbinding kan komen tussen Den Haag Centraal en station Voorburg en naar Rijswijk/Delft, en hoe daarbij meer ruimte kan komen voor veilig fietsen en lopen.
Dit is in afstemming met de gemeente Rijswijk gebeurd.