Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)

Rijk en regio hebben op donderdag 10 november 2022 een akkoord gesloten over een gezamenlijke investering van € 4,8 miljard in de bereikbaarheid in Zuid-Holland. Deze mega-investering – in onder meer de spoorlijn Leiden-Dordrecht als ruggengraat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland – maakt de bouw van zo’n 170.000 woningen tot 2040 in de omgeving van de spoorlijn mogelijk. Veel van de investeringen zijn ook goed voor de bereikbaarheid van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De afspraken zijn gemaakt in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Ook de MIRT-verkenning CID-Binckhorst maakt onderdeel uit van deze afspraken.

MIRT-verkenning Central Innovation District (CID) - Binckhorst

Beter openbaar vervoer en uitbreiding van  fiets- en looproutes maken het gebied CID – Binckhorst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar. Rijk en regio hebben afgesproken middelen te reserveren voor het voorgenomen voorkeursalternatief van een tramverbinding. Deze loopt van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. De tramverbinding maakt de bouw van 35.000 woningen in CID – Binckhorst mogelijk.
Tegelijk worden de spoorviaducten tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI aangepast, een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen doorgevoerd.
Met deze bereikbaarheidsmaatregelen wordt de woon- en leefkwaliteit in de bestaande wijken van de gemeente Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Den Haag verbeterd.

Zienswijzen en vervolg

Afgelopen zomer konden belanghebbenden een zienswijze geven op de voorlopige voorkeur voor de tramverbinding tussen Den Haag Centraal, Voorburg station en Rijswijk/Delft. Er zijn veel zienswijzen binnengekomen waarin veel zorgen worden geuit over de voorlopige voorkeursvariant. De reactie op de zienswijzen wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming door de colleges en de gemeenteraden in 2023. Hierna start in 2023 de planuitwerkingsfase.

Meer informatie over de investeringen in Zuid-Holland is hier te vinden.
Meer informatie over de investeringen in heel Nederland is hier te vinden.