Op maandag 12 juli besloten de bestuurders van de initiatiefnemers (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, MRDH, provincie Zuid-Holland en ministeries van IenW en BZK) en de wethouder Mobiliteit van Rijswijk drie tracés toe te voegen aan de onderzoeken naar snel, frequent openbaar vervoer. Dit zijn allereerst twee tracés via de Zonweg, waarvan één ook via de Melkwegstraat gaat. Het derde tracé gaat via de Jupiterkade en de Broekslootkade.

Dit gebeurde nadat de afgelopen weken een inventarisatie is uitgevoerd naar alle denkbare tracés voor een OV-verbinding tussen Den Haag CS, station Voorburg en Delft via de Binckhorst en Rijswijk. Hiervoor is samen met het Platform voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, en de deelnemers aan de inloopsessies een lijst met mogelijke tracés opgesteld voor zowel bus, tram als lightrail. Vervolgens is per tracé gekeken of het technisch mogelijk  is, of het betaalbaar is en of het voldoende bijdraagt aan de doelen van het project.

Meer informatie over de tracés die verder worden onderzocht, de onderzoeken die worden gedaan en de betrokkenheid van de omgeving daarbij kunt u vinden in het persbericht.

U kunt de tracéafweging bekijken door op deze link te klikken.