Zienswijzeperiode CID Binckhorst van start

De regio groeit. In het gebied rond het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst in Den Haag, komen nieuwe woningen en banen. Om dit gebied in de toekomst bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden is onderzocht waar een duurzame Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding kan komen tussen van Den Haag Centraal en Rijswijk/Delft. Vanaf 8 augustus tot en met 19 september kan iedereen een zienswijze indienen op de rapporten van de zogeheten MIRT-verkenning.

Voorlopig voorkeursalternatief
In totaal zijn 10 verschillende varianten onderzocht. De voorlopige voorkeur op basis van technisch onderzoek is een tram van Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg, en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Een tram krijgt in deze variant de voorkeur boven de andere vervoersmiddelen. Een Lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Naast de HOV-verbinding bestaat de voorkeursvariant uit een uitgebreid pakket mobiliteitsmaatregelen voor fiets en voetganger, en extra voorzieningen voor deelauto’s, -scooters en -fietsen.

Zienswijzen
U kunt de documenten bekijken en downloaden op deze pagina en/of inzien op het stadhuis van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag. Vanaf maandag 8 augustus tot en met maandag 19 september kunnen zienswijzen worden ingediend op de plannen. Dit kan op verschillende manieren. Lees op deze pagina op welke wijze u een zienswijze in kunt dienen. Op dezelfde pagina kunt u een zienswijze-format downloaden. Zo weet u zeker dat uw zienswijze geldig is.

Vervolgproces
De binnengekomen zienswijzen worden verwerkt in een Nota van Antwoord. In de Nota van Antwoord wordt aangegeven hoe we de zienswijzen verwerken in het definitieve Masterplan Bereikbaarheid. In 2023 nemen de gemeenteraden van de 3 gemeenten samen met de andere partijen een besluit over de Nota van Antwoord, definitieve voorkeursvariant en het Masterplan Bereikbaarheid. Daarna wordt de Voorkeursvariant verder uitgewerkt, en maken de betrokken partijen afspraken over de financiering en de volgende fase: de Planuitwerkingsfase.

Informatiemarkten
Het gaat om veel en soms ingewikkelde documenten. Daarom organiseren de partijen twee informatiemarkten, waar u al uw vragen kunt stellen. Deze informatiemarkten zijn op inloopbasis en voor iedereen toegankelijk. Deze vinden plaats bij de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk op:

  • Donderdag 25 augustus: 19:00 – 21:00 uur
  • Woensdag 31 augustus: 19:00 – 21:00 uur


Gezamenlijk onderzoek
De publicatie van de documenten en de zienswijze procedure volgt op onderzoek dat de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk uitvoerden. Dit is in afstemming met de gemeente Rijswijk gebeurd.