Waarom een OV-verbinding?

De HOV-verbinding (hoogwaardig openbaar vervoer) en ook andere mobiliteitsmaatregelen dragen bij aan de volgende doelen:

 • Door betere bereikbaarheid met OV, en lopen en fietsen kunnen er meer woningen en banen in de Binckhorst komen. Zonder dat er meer autoverkeer nodig is. Zo neemt het tekort aan woningen af en kunnen mensen in de stad blijven wonen en werken. Ook mensen van buiten dit gebied kunnen profiteren van de werkgelegenheid.
 • Er komt minder verkeer op drukke punten zoals het Rijswijkse Plein en de Binckhorstlaan. Een ov-verbinding voorkomt extra verkeer op de A4 en A12 en ontlast het spoor tussen Delft-Den Haag-Leiden. Delft, Leidschenveen en Zoetermeer zijn beter bereikbaar.
 • Door voorrang te geven aan lopen, fietsen en openbaar vervoer (mobiliteitstransitie) ontstaat meer ruimte in de stad voor wonen, werken en verblijven.

Hoe ziet de OV-verbinding er straks uit?

In 2020 worden drie mogelijkheden onderzocht voor het tracé Den Haag CS – Lekstraat – Binckhorstlaan  – Maanweg – Station Voorburg.

1. HOV-tram

 • Eigen baan met gemiddelde snelheid van 25 km/uur
 • Dagelijks vervoer: 10.000 – 20.000 reizigers (koppeling voertuigen mogelijk)

2. De lightrail

 • De lightrailverbinding rijdt deels ondergronds of op een verhoogde baan zodat drukke punten worden overbrugd. Buiten het drukke gedeelte komt een vrijliggende baan.
 • Snelheid: lokaal 30 km/uur
 • Dagelijks vervoer: 20.000 – 60.000 reizigers (koppeling voertuigen mogelijk)

3. Bus + ART/Tram

 • Starten met een snelbus op een eigen baan, die vaak rijdt. Hiermee wordt direct voldaan aan de vervoersvraag en kan op de langere termijn nog voor een ander alternatief worden gekozen.
 • Snelheid: gemiddeld 20 km/uur
 • Dagelijks vervoer: 20.000 reizigers
 • Mogelijkheid om op termijn te kiezen voor de HOV-tram of voor de ART, een zelfrijdende tram (Autonomous Rail Rapid Transit).

Reageren op onderzoeksvoorstel milieuaspecten ov-verbinding

In 2020 wordt onderzocht welke van de drie vervoersopties het meest geschikt is voor het traject. Van 2 september tot en met 13 oktober 2020 heeft u kunnen reageren op het onderzoeksvoorstel in de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau).

Bekijk het onderzoeksvoorstel
U kunt de NRD onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het document opvragen via de mail MIRTCIDBinckhorst@denhaag.nl