De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag groeit. Tot 2040 komen er 400.000 inwoners bij. Voor al deze mensen moeten er (betaalbare) woningen zijn en banen. Een geschikte locatie voor nieuwe woningen is het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. Hier komen in de periode tot 2040 zo’n 25.000 woningen en 35.000 banen. Meer woningen en banen betekent meer reizigers. Goed, hoogwaardig openbaar vervoer is onmisbaar om ervoor te zorgen dat al deze mensen makkelijk, comfortabel en snel kunnen reizen. Van en naar hun werk en thuis, binnen en buiten Den Haag.

CID-Binckhorst ligt centraal in de stad en de regio en er zijn al veel voorzieningen binnen loop- en fietsafstand. Ook zijn er verschillende treinstations in het gebied, waardoor er een goede basis is om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren.

De gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk onderzocht waar in de CID-Binckhorst een nieuwe openbaar vervoerverbinding kan komen. Daarbij is ook gekeken naar meer ruime voor duurzame en schone vormen van mobiliteit: lopen, fietsen en openbaar vervoer (mobiliteitstransitie).

Dit onderzoek heet een MIRT-verkenning. Deze verkenning is onderdeel van de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit is een programma van het Rijk voor projecten in het ruimtelijk domein, zoals wegen en bruggen. Het Rijk betaalt ook mee aan deze projecten. Lees verder om meer te weten te komen over de MIRT-verkenning.

Uit dit onderzoek is een voorlopige voorkeursvariant gekomen voor de HOV-route en het soort vervoer, plus een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen. Klik op de video hieronder om meer te weten te komen over de voorlopige voorkeursvariant.

Voorlopige voorkeursvariant MIRT-Verkenning

Voorlopige voorkeursvariant MIRT-Verkenning

Voorlopige Voorkeursvariant

Tramverbinding
De voorlopig voorkeursvariant is een snelle tramverbinding, die rijdt van Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg. En met een aansluiting vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Bij de voorkeursvariant hoort ook een pakket maatregelen om ervoor te zorgen dat het gebied leefbaar, duurzaam en verkeersveilig is. Dit voorlopig voorkeursalternatief lag in de zomer van 2022 ter inzage. Naar verwachting besluiten de gemeenteraden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk eind mei 2023 over het definitieve voorkeursalternatief.

Klik hier voor een kaartje van de route van de nieuwe tram.

Uit het onderzoek is gekomen dat een tram het beste vervoermiddel is. Een Lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Opa’s veldje en scouting Livingstone Miriam worden niet aangetast.

In de toekomst kan het tracé ook naar Zoetermeer doorgetrokken worden. In dat geval zal het tracé bij station Voorburg en Huygens’ Hofwijck ondergronds gaan lopen.

Ga naar de pagina Participatie als u meer weten over de onderzoeken die gedaan zijn voor de voorlopige voorkeursvariant.

Wat is een MIRT-Verkenning?

De afkorting MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een programma van het Rijk voor projecten in het ruimtelijk domein, zoals wegen en bruggen. Het Rijk betaalt ook mee aan deze projecten. MIRT-projecten volgen een vaste procedure zoals hieronder is afgebeeld. De stappen staan in het plaatje hieronder.

Het project voor de nieuwe tramverbinding zit nu in de Verkenningsfase. In een MIRT-verkenning worden altijd een aantal stappen in dezelfde volgorde doorlopen. In die stappen onderzoeken we alle mogelijke oplossingen om zo te kunnen beslissen wat de beste oplossing is: het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is het alternatief dat op basis van alle onderzoeksresultaten het beste voldoet aan de doelstellingen voor het project.

In het schema hieronder staan de stappen die al genomen zijn tijdens de MIRT-verkenning

Waarom een OV-verbinding?

Een nieuwe openbaar vervoerverbinding en andere mobiliteitsmaatregelen moeten dragen aan de volgende doelen:

  • Door betere bereikbaarheid met openbaar vervoer, en lopen en fietsen kunnen er meer woningen en banen in de Binckhorst komen. Zonder dat er meer autoverkeer nodig is. Zo neemt het tekort aan woningen af en kunnen mensen in de stad blijven wonen en werken. Ook mensen van buiten dit gebied kunnen profiteren van de werkgelegenheid.
  • Er komt minder verkeer op drukke punten zoals het Rijswijkseplein en de Binckhorstlaan. Een ov-verbinding voorkomt extra verkeer op de A4 en A12 en ontlast het spoor tussen Delft-Den Haag-Leiden. Delft, Leidschenveen en Zoetermeer zijn beter bereikbaar.
  • Door voorrang te geven aan lopen, fietsen en openbaar vervoer (mobiliteitstransitie) ontstaat meer ruimte in de stad voor wonen, werken en verblijven.