Vrije busbaan Binckhorstlaan

Langs de Binckhorstlaan komt een vrije busbaan. Twee bussen, lijn 26 en 28, krijgen zo een snellere route door de Binckhorst. De busbaan gebruikt de ruimte die voor de toekomstige tram is gereserveerd. Zo kan de bereikbaarheid van de Binckhorst nu al verbeterd worden. De busbaan levert reizigers een tijdwinst op van vijf minuten. De busbaan wordt aangelegd langs de Binckhorstlaan tussen de Zonweg en Mercuriusweg.
Daar wordt aangesloten op de bestaande bushaltes bij de Zonweg en Mercuriusweg. Download en bekijk  hier onderstaande ontwerptekening.

Inspraak

In september 2023 was er inspraak mogelijk op het concept voorontwerp voor de vrije busbaan. Er kon schriftelijk en tijdens een inloopbijeenkomst worden gereageerd.  In totaal kwamen er zeven reacties binnen. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van het ontwerp.

Bestuurlijke informatie

Eind 2023 ging het college van de gemeente Den Haag akkoord met het voorlopige ontwerp.
De gemeenteraad deed dat in februari van 2024. De informatie over de besluitvorming en het ontwerp vindt u hier

Achtergrond

Steeds meer mensen komen naar Den Haag en de regio om te wonen, te werken en te recreëren. Er is een groot tekort aan woningen in de regio Den Haag. Tot 2040 komen er in het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst ongeveer 25.000 woningen, zo´n 44.000 inwoners en 35.000 arbeidsplaatsen bij. Om te zorgen dat het gebied en de omgeving naast hoog stedelijk ook leefbaar wordt, is het belangrijk om behalve te investeren in woningen en bedrijfsruimte ook te investeren in mobiliteit zodat inwoners, werknemers en meer bezoekers zich ook goed kunnen verplaatsen.

De Gemeente Den Haag investeert samen met de partners gemeente Leidschendam-Voorburg, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), in een pakket Mobiliteitsmaatregelen voor CID-Binckhorst. Dit pakket is vastgelegd in het Programma No Regret.