Werken aan slimme mobiliteit

Hoe komen mensen snel van en naar CID-Binckhorst? Een HOV-verbinding (hoogwaardig openbaar vervoer), zoals een snelle tram of lightrail, biedt hier uitkomst. Daarnaast zorgen andere maatregelen voor een leefbare en aantrekkelijke stad. Denk aan het creëren van meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer mogelijkheden voor deelvervoer. Een combinatie van al deze mobiliteitsmaatregelen zorgt voor duurzame bereikbaarheid van het gebied.

OV, fiets en deelvervoer

Tot en met 2023 investeert de overheid 137 miljoen euro in maatregelen die de bereikbaarheid van CID-Binckhorst verbeteren. Zo worden bestaande viaducten aangepast voor de toekomstige OV-verbinding. We breiden regionale fietsroutes uit (Velostrada Delft-Leiden, het Trekfietstracé tussen Den Haag, Voorburg en Pijnacker). Er wordt nagedacht over hubs met deelvervoer en bijvoorbeeld een afhaalpunt voor pakketjes. En het gebied krijgt meer fietsenstallingen, bij de stations en bij (toekomstige) OV-haltes.

Drie fasen

Hoe CID-Binckhorst gaat veranderen op het gebied van verkeer en vervoer hangt samen met hoeveel mensen er gaan wonen. Er zijn drie fasen: de korte termijn (2019-2023), de middellange termijn (2024-2030) en de lange termijn (2031-2040). Voor elke fase van de gebiedsontwikkeling is een mobiliteitsoplossing.

Tot 2023

Voor de korte termijn is een maatregelenpakket vastgesteld dat de eerste reizigersgroei kan opvangen. Er komen betere looproutes, fietspaden en meer deelmobiliteit. Ook vinden werkzaamheden plaats voor de toekomstige aanleg van openbaar vervoer. Hiermee leggen we de basis voor een goede bereikbaarheid van het gebied. Tot 2023 gaat het vooral om (voorbereidende) maatregelen die het gebruik van lopen, fiets en OV aanmoedigen. Ook komt er een strenger parkeerbeleid voor auto’s en is parkeren bij nieuwe woningen geen vanzelfsprekendheid meer. Mensen kunnen steeds beter gebruik maken van fiets, OV en deelvervoer.

Kaart CID-Binckhorst mobiliteit 2023

Tot 2030

In de periode 2024-2030 krijgen meer maatregelen vorm. Het gebied wordt verder aangepast zodat er meer ruimte is voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). Ook wordt gekeken hoe de bouwlogistiek en stadsdistributie efficiënter en schoner kan plaatsvinden. Bij stations komen extra voorzieningen voor deelvervoer. In deze periode wordt ook de HOV-lijn van Station Den Haag CS naar Station Voorburg en de aansluiting op de bestaande lijn naar Delft aangelegd.

Tot 2040

Tussen 2030 en 2040 kan de HOV-lijn worden uitgebreid. Hierdoor komt het gebied direct in verbinding te staan met Zoetermeer en Scheveningen, en via een overstap op de E-lijn met Pijnacker en Rotterdam. De stations kunnen uitgroeien tot locaties met park&ride en deelvervoer.

Door het combineren van slimme mobiliteitsoplossingen wordt het CID-Binckhorst een prettig leefbaar en bereikbaar gebied. Fietsers, voetgangers en openbaar vervoer krijgen de ruimte. Zo ontstaat een aantrekkelijk centrum om te wonen, werken en verblijven.