5 okt

Online informatiesessies over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Tijdens deze bijeenkomst is toelichting gegeven op de MIRT-Verkenning CID Binckhorst als geheel. Vervolgens is toelichting gegeven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Er is voornamelijk  stilgestaan bij het doel van het document en de wijze waarop men zienswijzen in kon dienen.

De presentatie is te bekijken door op deze link te klikken.