8 apr

Informatie OV-verbinding Binckhorst

Op donderdag 8 april heeft de eerste online inloopsessie voor geïnteresseerden plaatsgevonden. Tijdens de sessie is er een inhoudelijke presentatie gegeven over de MIRT-Verkenning CID-Binckhorst. Vervolgens is er een korte terugkoppeling gegeven van wat er in het Platform met bewoners, ondernemers en anders belanghebbenden is besproken. Tenslotte is er in drie deelgroepen het gesprek gevoerd met de projectorganisatie.

De datum voor de volgende inloopsessie wordt op korte termijn gekozen. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de inloopsessies, dan kunt u dat alsnog doen door een mail te sturen naar info@binckhorstbereikbaar.nl.

Houd de agenda in de gaten voor de exacte data!