Op 26 augustus jl. van 19.00 uur tot en met 21.00 uur heeft een informatiebijeenkomst voor omwonenden van het tracé Broekslootkade en Jupiterkade plaatsgevonden. Deze bewoners hadden eind juli een brief van ons ontvangen. Aanleiding voor de brief was het bestuurlijk besluit om een route via de Jupiterkade en Broekslootkade toe te voegen aan de onderzoeken naar een openbaar vervoer verbinding van Den Haag CS via de Binckhorst naar Station Voorburg en Rijswijk/Delft. Tijdens de informatiesessie hebben we geïnteresseerden geïnformeerd over dit bestuurlijk besluit en de onderzoeken die tot het eind van dit jaar worden uitgevoerd. Ook werd ingegaan op de stappen en besluiten die nog volgen en hoe de planning er uit ziet.

Klik hier om het sfeerverslag te lezen.