Informatiemarkt #1 5 juli 2022

De gepubliceerde documenten zijn van grote omvang en bevatten veel vaktermen. Om die reden organiseren we informatiemarkten waar iedereen vragen kan stellen of in gesprek kan gaan met de projectorganisatie. De eerste informatiemarkt vindt plaats op dinsdag 5 juli, van 19:00 uur tot 21:00 uur, in het Bedrijfsverzamelgebouw de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk. Deze informatiemarkt vindt net na de publicatie van de documenten plaats en is bedoeld om mensen wegwijs te maken in de grote hoeveelheid documenten die openbaar wordt. De informatiemarkt is op inloop-basis en voor iedereen toegankelijk.