Gemeenteraden stemmen in met voorkeursalternatief nieuwe OV-verbinding

Zowel de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg als Rijswijk en Den Haag hebben ingestemd met de komst van een snelle en hoogwaardige OV-verbinding van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Voorburg. Ook is er ingestemd met de komst van een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen die goed zijn voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gebieden. Deze mobiliteitsmaatregelen zijn nodig in verband met de komst van zeker 35.000 woningen in deze gebieden.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg sprak hierover op 30 mei 2023. Lees meer in het nieuwsbericht op de website van Leidschendam-Voorburg.

De Rijswijkse raad stemde op 30 mei 2023 in.

De Haagse gemeenteraad vergaderde 8 juni 2023 over de plannen. Lees meer hierover in het nieuwsbericht op de website van Den Haag.