Concept voorontwerp nieuwe onderdoorgang Trekvlietbrug gereed

Onder de huidige Trekvlietbrug in Den Haag komt een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers kunnen straks de Mercuriusweg veilig kruisen zonder hinder en oponthoud. Hiermee wordt een grote barrière voor het langzame verkeer in dit deel van de Binckhorst  opgelost.

Voor deze onderdoorgang is een concept voorontwerp gemaakt, dit ontwerp is vrijgegeven voor inspraak. Van 14 maart 2022 tot en met 24 april 2022 kunnen mensen reageren op de plannen. Meer informatie over de onderdoorgang kijk op deze pagina.

Inloopbijeenkomst 29 maart

Op 29 maart is er van 17.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over dit plan. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Trefpunt aan de Binckhorstlaan 340 in Den Haag. Er zijn dan meerdere verschillende mensen van de gemeente aanwezig die betrokken zijn bij het plan en hierover vragen kunnen beantwoorden.

Digitaal zijn de stukken te vinden via Den Haag – Besluiten en bestuurlijke stukken college burgemeester en wethouders RIS-nummer: 311779 en 311780. Ook zijn de stukken vanaf 14 maart in te zien op stadhuis in het Haags informatie centrum, Spui 70.

Tijdens de inspraakprocedure kunnen reacties schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

  • Via een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl  onder vermelding van ‘Voorontwerp Onderdoorgang Trekvlietbrug’.
  • Per post ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, antwoordnummer 1790, 2501 VC Den Haag , onder vermelding van ‘Voorontwerp onderdoorgang Trekvlietbrug (een postzegel is niet nodig).

Achtergrond

De komende jaren komen er in de Binckhorst en rond de stations in Den Haag duizenden extra woningen bij. Om het gebied en de regio goed bereikbaar te houden investeren de samenwerkende partijen; gemeente Den Haag, het rijk, de regio (MRDH), de provincie Zuid Holland en buurgemeenten, in goed openbaar vervoer, de fiets en voetgangers en slimme oplossingen voor mobiliteit.