Onderdoorgang langzaam verkeer bij de Trekvlietbrug

Om een comfortabelere en veiligere verbinding voor fietsers en voetgangers met het centrum te maken, wordt gewerkt aan een onderdoorgang van de Mercuriusweg bij de Trekvlietbrug. Door deze onderdoorgang kunnen fietsers en voetgangers straks makkelijk de drukke Mercuriusweg passeren.

Impressie onderdoorgang Trekvlietbrug

Onderdeel van het Trekfietstracé

De onderdoorgang bij de Trekvlietbrug is onderdeel van een belangrijke regionale fietsroute, het Trekfietstracé. Deze fietsroute verbindt de binnenstad van Den Haag met de Binckhorst, Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp. Delen van de route worden nu al veel gebruikt, en met de nieuwe ontwikkelingen in de Binckhorst en rondom de stations, het CID gebied, zal het gebruik van deze fietsroute verder toenemen.

Met deze onderdoorgang is de Trekfietsroute nog niet af. Bij de herontwikkeling van Binckhorst Noord wordt de rest van de route richting centrum verder uitgewerkt en ingepast in de ontwikkeling van het toekomstige Waterfrontpark.

Luchtfoto Trekvlietbrug en omgeving

Ontwerp en procedure

In de toekomst wordt de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers een belangrijke verbinding tussen Binckhorst Noord en Binckhorst Trekvlietzone.

Belangrijke eis voor het ontwerp is dat de onderdoorgang veilig en overzichtelijk wordt. Ook moet de onderdoorgang zo ontworpen worden dat de verbinding in de bestaande situatie past, maar ook als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied.

Alle eisen zijn verwerkt in een zogenaamd Schetsontwerp (SO). Het Schetsontwerp wordt de komende periode besproken met verschillende belanghebbenden uit de omgeving. Daarna zal het verder uitgewerkt worden in een Voor Ontwerp (VO). Dit VO wordt door het College van de gemeente Den Haag vrijgegeven voor inspraak. De planning is dat de onderdoorgang eind 2023 gebruikt kan worden door voetgangers en fietsers.

Achtergrond

De komende jaren komen er in de Binckhorst en rond de stations in Den Haag duizenden extra woningen bij. Om het gebied en de regio goed bereikbaar te houden investeren de samenwerkende partijen; gemeente Den Haag, het rijk, de regio (MRDH), de provincie Zuid Holland en buurgemeenten, in goed openbaar vervoer, de fiets en voetgangers en slimme oplossingen voor mobiliteit.