Op woensdag 2 juni jl. hebben de bestuurders van de initiatiefnemers (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, MRDH, provincie Zuid-Holland en ministeries van IenW en BZK) en de wethouder Mobiliteit van Rijswijk gesproken over de Verkenning CID-Binckhorst.

Uit onderzoek is de afgelopen weken namelijk gebleken dat de eerdere afweging van de verschillende tracés onvoldoende is vastgelegd. De bestuurders vinden het belangrijk om zeer zorgvuldig om te gaan met de reacties en belangen van alle betrokkenen in dit gebied. Daarom is besloten dat de afweging van de verschillende mogelijke tracés opnieuw moet plaatsvinden. Op die wijze kan voor ieder tracé worden vastgelegd waarom deze wel of niet verder wordt onderzocht.    

Aanleiding voor het onderzoek waren de vele vragen van inwoners uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk over de nut en noodzaak van de HOV-verbinding en mogelijke alternatieve tracés. De bestuurders nemen deze signalen serieus en lieten onderzoeken hoe er gekomen is tot de huidige drie tracés, en waarom andere tracés eerder zijn afgevallen. De uitkomsten van dit onderzoek leiden er nu toe dat de projectorganisatie start met het opnieuw afwegen van de verschillende tracés. Klik op het persbericht voor meer informatie.