Op 25 januari 2024 heeft de Haagse gemeenteraad ingestemd met het ontwerp voor een deel van de Verlengde Velostrada. Daarmee is de besluitvorming in beide gemeenten afgerond. Het college van Leidschendam Voorburg gaf vorig jaar al groen licht op het ontwerp voor de tweede schakel van deze nieuwe fietsroute .

De voorbereidingen voor de aanleg kunnen nu beginnen. In 2024 werken beide gemeentes de plannen verder uit, zodat in 2025 gestart wordt met de aanleg in Voorburg. In 2026 / 2027 volgt dan de uitvoering in Den Haag. In 2023 werd het voorontwerp voor de fietsroute Verlengde Velostrada, schakel 2 afgerond en vrijgegeven voor inspraak. De 27 reacties die destijds binnenkwamen hebben niet geleid tot wijzigingen in het ontwerp. Alle opmerkingen en vragen die gesteld zijn, plus de antwoorden hierop van beide gemeentes, staan in de Nota van Beantwoording. Deze is samen met het ontwerp door beide gemeenten nu vastgesteld.

Verlengde Velostrada
De Verlengde Velostrada loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI en is onderdeel van de fietsroute tussen Den Haag en Leiden. Er komt een nieuw stuk fietspad en park langs het spoor, een nieuw fiets- en voetgangersviaduct over de spoorlijn Den Haag – Utrecht, extra voetpaden en de weg tussen het viaduct over de A12 en de Laan van NOI wordt een fietsstraat. Langs de route komt veel groen.

Meer informatie over de Verlengde Velostrada en de besluitvorming vindt u hier