De Verlengde Velostrada

De Verlengde Velostrada is een nieuwe fiets (en wandelroute) tussen Den Haag en Leidschendam Voorburg. Vooral fietsers kunnen straks sneller en veiliger op pad. De route wordt aangelegd in drie delen, ook wel schakels genoemd. Schakel 2 het stuk tussen de Binckhorstlaan en de Laan van NOI wordt het eerst gemaakt. De Verlengde Velostrada is onderdeel van een netwerk van regionale fietsroutes dat wordt verbeterd. In Den Haag zijn dat de zogenaamde sterfietsroutes.

In 2024 werken beide gemeenten de plannen voor schakel 2 verder uit. Dan kan in 2025 in Voorburg gestart wordt met de aanleg. In 2026 / 2027 volgt dan de uitvoering in Den Haag.

De schakels van de Verlengde Velostrada

Het ontwerp en de uitvoering van De Verlengde Velostrada wordt in drie delen (schakels) uitgevoerd. Schakel 1 loopt van de Rijswijkseweg tot de Binckhorstlaan. Hier komt een een nieuwe brug over de Trekvliet. Aansluitend loopt schakel 2 van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI. Daar komt een fiets- en wandelroute langs het spoor, over de A12 en over het spoor Den Haag Centraal / Utrecht. En tot slot wordt in schakel 3 de verbinding over de Binckhorstlaan gemaakt.


Schakel 1: loopt van de Rijswijkseweg tot de Binckhorstlaan.
Onderdeel hiervan is een nieuwe brug over de Trekvliet.
Schakel 2: loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan
van NOI, over de A12 en over het spoor Den Haag Centraal/Utrecht.
Schakel 3: verbindt schakel 1 en 2 met elkaar met een brug
over de Binckhorstlaan heen. Dit stuk wordt gerealiseerd als
de nieuwe tramlijn langs de Binckhorstlaan daar klaar is.

 

Schakel 2 van de Binckhorstlaan naar de laan van NOI

Schakel 2 loopt van de Binckhorstlaan tot aan de Laan van NOI. Bij de Binckhorstlaan, ter hoogte van Bink 36 en het spoor, rijden fietsers omhoog. Het fietspad is daar 4,5 meter breed. Daar vervolgen zij hun weg langs het spoor, waar het fietspad zes meter breed wordt en rijden over een nieuw viaduct de spoorlijn Den Haag – Utrecht over. De route gaat langs veel groen. Er komen bomen en grasland met veel bloemen. De plek krijgt hierdoor een parkachtige uitstraling en is goed bereikbaar voor mensen die in de directe omgeving wonen of werken. Vanaf bedrijfsverzamelgebouw Bink 36 komt een voetgangersbrug over het water en een trap de spoordijk (talud) op.

Als fietsers hun weg vervolgen steken zij de de A12 over via het bestaande viaduct. Aan het eind van de spoordijk rijden fietsers weer omlaag via de De Von Geuseaustraat en de Pompe van Meerdervoortstraat om de Koningin Wilhelminastraat over te steken. Daar rijden zij en via de van Alphenstraat verder naar de Laan van Noi. De Von Geuseaustraat, de Pompe van Meerdervoortstraat en de van Alphenstraat worden ingericht als fietsstraat. Dat betekent dat auto’s daar te gast zijn en maximaal 30km per uur mogen rijden.

Een nieuw viaduct

Fietsers vervolgen hun weg langs het de spoorlijn Holland Spoor – Den Haag Laan van NOI en kunnen dan over een nieuw viaduct de spoorlijn Den Haag – Utrecht oversteken. Het nieuwe viaduct ligt tussen Bink 36 en het TenneT terrein en verbindt de Binckhorst met Voorburg. Het wordt een stalen viaduct dat past bij de bij de industriële uitstraling van de Binckhorst. Het karakteristieke vakwerk vormt de scheiding tussen fiets- en voetpad. Er komt een afscherming bij het spoor van 1.8m hoog. Het fietspad is hier ongeveer 6 meter breed en het voetpad 2,5 meter.

Vanaf de spoordijk Voorburg in

Aan het eind van de spoordijk rijden fietsers omlaag Voorburg in. Daar vervolgen zij hun weg via de Von Geusaustraat, Pompe van Meerdervoortstraat en de van Alphenstraat naar de Laan van NOI.

Inspraak

Van  21 augustus 2023 t/m 1 oktober 2023 konden belanghebbenden reageren op het ontwerp van Schakel 2 van de Verlengde Velostrada. Er kwamen 27 reacties binnen. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van het ontwerp.

Bestuurlijke besluitvorming

Het voorlopig ontwerp is door de gemeenten Den Haag en Leidschendam Voorburg goedgekeurd. Hier vindt u alle informatie over de besluitvorming.

Informatie gemeente Den Haag

Informatie gemeente Leidschendam Voorburg

 

Achtergrond

Steeds meer mensen komen naar Den Haag en de regio om te wonen, te werken en te recreëren. Er is een groot tekort aan woningen in de regio Den Haag. Tot 2040 komen er in het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst ongeveer 25.000 woningen, zo´n 44.000 inwoners en 35.000 arbeidsplaatsen bij. Om te zorgen dat het gebied en de omgeving naast hoog stedelijk ook leefbaar wordt, is het belangrijk om behalve te investeren in woningen en bedrijfsruimte ook te investeren in mobiliteit zodat inwoners, werknemers en meer bezoekers zich ook goed kunnen verplaatsen.

De Gemeente Den Haag investeert samen met de partners gemeente Leidschendam-Voorburg, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), in een pakket Mobiliteitsmaatregelen voor CID-Binckhorst. Dit pakket is vastgelegd in het Programma No Regret.