3 apr

Naar een verkeersveilige en leefbare wijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft van december 2022 t/m maart 2023 een participatietraject doorlopen met omwonenden over leefbaarheid en veiligheid in Voorburg West. Door op deze link te klikken kunt u de eindrapportage bekijken.