Informatiemarkt #3 31 augustus 2022

De gepubliceerde documenten zijn van grote omvang en bevatten veel vaktermen. Om die reden zijn er drie informatiemarkten georganiseerd waar iedereen vragen kon stellen of in gesprek kon gaan met de projectorganisatie. De derde informatiemarkt vond plaats op woensdag 31 augustus, van 19:00 uur tot 21:00 uur, in het Bedrijfsverzamelgebouw de Compagnie, Geestbrugkade 32 in Rijswijk. Deze informatiemarkt was bedoeld om mensen wegwijs te maken in de grote hoeveelheid documenten die openbaar is gemaakt. De informatiemarkt was op inloop-basis en voor iedereen toegankelijk.

U kunt het sfeerverslag van alle drie de informatiemarkten hier lezen.