Op verschillende momenten en manieren houden we bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden op de hoogte en betrekken we hen.

Zienswijzen voorlopig voorkeursalternatief
Het voorlopig voorkeursalternatief lag van 8 augustus tot en met 19 september 2022 ter inzage. Iedereen kon in die periode een zienswijze indienen op de plannen. Onderstaande documenten lagen ter inzage. Inmiddels zijn er nieuwe versies van deze documenten gepubliceerd op de gemeentelijke websites. Zie voor de nieuwe documenten deze link. Zodra de documenten definitief zijn vastgesteld door de gemeenteraden worden deze hier gepubliceerd.

Daarnaast zijn de volgende onderliggende onderzoeken en rapporten in te zien:

Platform
Om tijdens de Verkenning beter van gedachten te kunnen wisselen met belanghebbenden uit de omgeving was er een zogenaamd platform. Deze bestond uit 24 bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de omgeving van het projectgebied. Dit platform had een onafhankelijk voorzitter. In deze overleggen werd gesproken over de alternatieven voor het toekomstig openbaar vervoer, de effecten daarvan voor de leefomgeving en de vorming van een voorkeursalternatief.

Inloopsessies
Na iedere bijeenkomst van het platform waren er inloopsessies waaraan iedere belangstellende online kon deelnemen. In deze sessies werd een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomsten met het Platform. Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen.

Bijeenkomsten tot nu toe

Naast de bijeenkomsten met het Platform en de inloopsessies brengen we geregeld de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Verkenning. Tijdens deze raadsinformatiesessies wordt er een presentatie gegeven, waarna de raadsleden vragen kunnen stellen aan de projectorganisatie. Een overzicht van al deze bijeenkomsten vindt u hier.

NIEUWSBRIEVEN

Met regelmaat versturen we een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de voortgang van het onderzoek. Hieronder vindt u alle eerder verschenen nieuwsbrieven. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.